brand pic_collaboration_ramboll_1051_LORES

Toimitilajohtaminen

Tehosta toimitilojen käyttöä, suunnittele tilamuutoksia ja raportoi vaivattomasti.

Toimitilajohtamista voidaan merkittävästi tehostaa Circlen avulla. Järjestelmään voidaan tallentaa henkilöt tietyille työpisteille tai joustavasti mobiilialueille, jolloin saadaan vaivattomasti tieto tilojen käyttäjien sijainnista sekä tyhjistä tiloista. Henkilöiden kustannuspaikkojen avulla voidaan laskea sisäistä vuokraa tiloille. Järjestelmän avulla voidaan myös suunnitella ja skenaroida yksittäisten työntekijöiden tai vaikka kokonaisten tiimien muuttoja.

Circlen avulla tärkeät tunnusluvut, kuten tilatehokkuus, ovat aina ajan tasalla ja helposti vietävissä erilaisiin raportteihin.

Dashboard

Visuaalinen ja intuitiivinen käyttöliittymä - tulkitse helposti portfoliosi kriittiset tiedot

Kohdenäkymä

Yksittäisen kohteen kehittämiseen & tarkasteluun

Graafinen tilanhallinta

Tarkastele ja hallitse vuokra-alueita sekä huoneistoja koko kiinteistön elinkaaren ajalta

Keskeiset toiminnallisuudet:

  • Ajantasaiset pohjakuvat
  • Henkilöt ja/tai kustannuspaikat
  • Siivousalueet
  • Turvallisuusmerkinnät
  • Skenarointi ja muuttojen hallinta
  • Sisäilmaolosuhdetieto (IoT/rakennusautomaatiosta)
  • Sisäisen vuokran laskenta
  • Tehokkuuden tunnusluvut ja raportointi